Project Evil

Dit is geen schoolkamp. Dit is een experiment…

Dit had nooit mogen gebeuren. Als we hadden geweten waar het op uit zou draaien – de chaos, de achterdocht, de woede en de angst, de opsluiting – hadden we het dan gedaan? Waren we dan meegegaan in het plan, of waren we er tegen ingegaan?


David, Bo, Alicja en Louie gaan met klas H3B op kamp. Ze doen een experiment waarbij de klas in twee groepen wordt verdeeld: de blauwogen en de bruinogen. Tijdens het kamp ontstaat er een strijd tussen de twee groepen. Het kamp dat zo relaxed en gezellig had moeten worden, loopt volledig uit de hand.

Project Evil is vanaf 27 september te koop!